Társ a bérszámfejtésben

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

A ber-tars.hu weboldal üzemeltetője és adatkezelője:

Név: Bér-Társ Kft.
Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 6., Récsei Center
Cégjegyzékszám:01-09-062822
Telefon: 312-1286

A honlap használatával a felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

A honlap használatával és az ajánlatkérésben a személyes adatainak megadásával felhasználó beleegyezését adja ahhoz, hogy a Bér-Társ Kft. ezen adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje és a honlapon keresztül kezdeményezett árajánlat küldéshez felhasználja.

 1. Az adatkezelés célja

A ber-tars.hu honlapot bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül látogathatja. Személyes adat megadására (email cím, név) csak a felhasználók által indított ajánlatkérés esetén van szükség. Az itt megadott adatokat kapcsolatfelvételre használjuk.

 1. A kezelt adatok köre

A felhasználók által indított ajánlatkérés esetén email cím és név magadása szükséges.

 1. A gyűjtött adatok felhasználása

a.) A személyes adatokat csak a megjelölt céllal használjuk fel, azaz ha a felhasználó információt, árajánlatot kér tőlünk, akkor a honlapon keresztül szolgáltatott adatokat arra használjuk fel, hogy válaszoljunk a megkeresésre.

b.) A honlapon keresztül elküldött személyes adatokat nem tesszük közzé és nem megosztjuk meg harmadik féllel kivéve, ha törvényi előírások kötelezik a Bér-Társ Kft-t. Weboldalainkon nem gyűjtünk személyes azonosításra alkalmas információkat abból a célból, hogy azt fogyasztói marketing érdekében harmadik személyek részére átadjuk vagy eladjuk, illetve harmadik személyek nevében levelet küldjünk.

 1.  Hivatkozások és linkek

A társaság weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a társaság üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A társaságnak nincs semmi befolyása ezen cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

 1. Az adatkezelés időtartama

Bér-Társ Kft.  az ajánlatkérés során gyűjtött adatokat addig kezeli, amíg a felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja, illetve amíg az üzleti ajánlat adás folyamata le nem zárul. Ezután a folyamat kimenetelének megfelelően az adatokat vagy törli, vagy szolgáltatási szerződés létrejötte esetén az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint kezeli.

 1. A Felhasználó jogai, jogorvoslat

A felhasználó tájékoztatást kérhet – a honlapon megtalálható elérhetőségeinken – személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

A felhasználó kérelmére Bér-Társ Kft. tájékoztatást ad:

 • az általa kezelt, illetve általa feldolgozott adatairól,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
 • továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat

A felhasználó – élve a törvény adta jogával -tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen ha:

 • a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő (Bér-Társ Kft.) érdekeit szolgálja
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

Bér-Társ Kft. – az adatkezelés azonnali felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem érkezésétől számított 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:5).

Amennyiben a felhasználó a jogainak megsértését észleli, úgy bírósághoz fordulhat. Ugyancsak bírósághoz fordulthat a felhasználó, ha nem ért egyet a Bér-Társ Kft -nek a felhasználó tiltakozásával kapcsolatos döntésével. Az erre nyitva álló határidő– a döntés közlésétől számított 30 napon.

 1. Irányadó jog

A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében Magyarország területén mindenkor hatályos jogszabályok irányadók, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének rendelkezéseire.

Felkeltettük az érdeklődését?

Kérje személyre szabott ajánlatukat. Az ajánlatkérő kitöltése után munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

2024 © BÉRTÁRS Kft. | Weboldal karbantartás szeman.net